A Karitász segítő tevékenységének az alanyai a RÁSZORULÓK. Azok, akik családban élnek, vagy a családban élve, vagy onnét kikerülve nehéz helyzetbe kerültek.

 1. Idősek és betegek
 2. Családok
 3. Fogyatékkal élők
 4. Szenvedélybetegek
 5. Hajléktalanok
 6. Kisebbségek
 7. Menekültek
 8. Katasztrófák áldozatai

A KARITÁSZ MUNKA CÉLJAI 

 • az öngondoskodás felé való segítés;
 • a krízishelyzet megszüntetése a rászoruló aktív közreműködésével;
 • a család jövőképének a kialakítása;
 • a család boldogságának közös megalapozása.

A Karitász önkéntesekből álló karitatív szervezet, amely a Katolikus Egyház nevében és az Evangélium szellemében teszi a jót.

A Katolikus Karitász korra, nemre, bőrszínre és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül segíti a rászorulókat a segélyszervezetek nemzetközi normái szerint, és a Katolikus Egyház erkölcsi tanításának előírásai alapján.

KRÍZISSEGÉLY PROGRAM

A krízishelyzet olyan egzisztenciális helyzet, amikor a család váratlanul olyan helyzetbe kerül, amit nem, vagy csak segítséggel tud megoldani.

Az Egri Karitász Központ krízissegély programjának a szabályai:

Segítség típusai:

 • étkezés: tartós élelmiszer adománnyal (karitász csoportoknál és postai úton)
 • rezsitartozásban segítség: feltétel az előfizetős mérőóra igénylése
 • lakbértartozásnál: bérleti szerződés alapján, szolgáltatónak utalással
 • gyógyszertámogatás: recept alapján
 • gyermekek támogatása: iskolakezdéshez, nyári táboroztatása, ruházat, tanszer.

A támogatás nem készpénz jellegű: szolgáltatónak utalással, vagy tárgyi adománnyal segítünk!

A KRÍZISSEGÉLY FELTÉTELEI

 1. Írásos kérelem, amire KRÍZISADATLAPOT küldünk válaszként.
 2. A krízisadatlap hiánytalan kitöltése és visszaküldése a mellékletekkel:
  1. rászorultság igazolása:családsegítő, önkormányzat részéről
  2. lakcímkártya másolata
  3. plébánosi/lelkészi ajánlás
  4. jövedelemigazolások
  5. kiadások (rezsi számlák) másolata.
 3. A krízis adatlap visszaérkezését követően egyeztetés a segítség módjáról.
 4. Döntés a segítés módjáról, tartalmáról és mértékéről.
 5. Segítség eljuttatása.
 6. Évenként egy alkalommal tudunk segíteni ugyanannak a családnak!
 7. Aki az adatokat, a hiánypótlást 1 hónapon belül nem küldi meg, annak a kérelmét elutasítjuk.

Csak igazoltan rászorulót tud támogatni a karitász! Aki ezt nem szerzi be, annak a kérelmét elutasítjuk!

A hajléktalan, szociálisan rászorult magánszemély számára természetben adott juttatások adómentesek (1995. évi CXVII. tv. 1. számú melléklet 8.5. pont). A szociális rászorultságról az Önkormányzat Szociális Osztálya, Családsegítő Szolgálat, a Járási Hivatal hatósági bizonyítványt állít ki. Ez minden adományra vonatkozik: tárgyi (bútor, műszaki cikk, ruha, stb.), élelmiszer, egyéb juttatás.

ÖNGONDOSKODÓ PROGRAMJAINK 

ZÖLDELLŐ KERTEK: VETŐMAG PROGRAM

A rászoruló akkor kaphatnak segítséget, ha ők maguk is tesznek azért, hogy az életkörülményeik javuljanak.

Cél a művelhető kerttel, földdel rendelkező rászoruló családok támogatása abban, hogy a földet műveljék meg, termeljék meg maguknak a zöldségeket.

Azok a rászorulók vehetnek részt, akik együttműködés keretében vállalják a program végrehajtását.

A részvétel feltételei:

 • rászorultság
 • művelhető földterület
 • a termőföld, vetőágyás előkészítése

ÖNGONDOSKODÓ SZÉP OTTHONOK

A cél

 • bevonni a rászorulókat a saját lakókörnyezetük javításába
 • motiválni őket a program céljainak a megvalósításával
 • segítséget nyújtva támogatni a rászorulót.

AZ ÖN SEGÍTSÉGÉRE IS SZÜKSÉG VAN!

1356 – HÍVJON, HOGY SEGÍTHESSÜNK!