A Karitász önkéntesekből álló karitatív szervezet, amely a Katolikus Egyház nevében és az Evangélium szellemében teszi a jót.

A Katolikus Karitász korra, nemre, bőrszínre és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül segíti a rászorulókat a segélyszervezetek nemzetközi normái szerint, és a Katolikus Egyház erkölcsi tanításának előírásai alapján.

Önkéntes tevékenység a karitászban

 • állandó jelleggel:
  • önkéntesként lehet kapcsolódni a már meglévő 66 Plébániai Karitász Csoporthoz
 • alkalmi jelleggel:
  • Plébániai Karitász Csoportoknál
  • Egri Karitász Központnál
  • Miskolci KaritászPONT-nál

Közösségi Szolgálat

Szervezetünknél van lehetőség arra, hogy a középiskolás diákok, az érettségihez szükséges 50 órás közösségi szolgálat keretében önkéntes munkát végezzenek az Egri Karitász Központnál, és a Plébániai Karitász Csoportoknál.

Ennek feltétele, az előzetes együttműködési megállapodásnak a megkötése a középiskolával.

Önkéntes szerződés

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv. alapján az önkéntest fogadó szervezet, így a Karitász is önkéntes szerződést köt az önkéntessel, amely a jogait és kötelességeit világosan meghatározza.

PLÉBÁNIAI KARITÁSZ CSOPORTOK az Egri Főegyházmegyében települések szerint

Abasár, Adács, Arló, Balaton, Bánhorváti, Eger-Belvárosi Főplébánia, Eger-Fájdalmas Anya Plébánia; Eger-Felnémet, Eger- Lajosváros, Besenyszög, Borsodnádasd, Detk, Ecséd, Edelény, Egerbakta, Emőd, Encs, Erdőtelek, Fegyvernek, Felsőtárkány, Gyöngyös, Alsóváros, Gyöngyös, Felsőváros, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Hejőbába, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény-Főplébánia, Jászberény-Szentkút, Jászjákóhalma, Kápolna, Kazincbarcika, Kerecsend, Markaz, Mátraderecske, Mezőcsát, Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Mikófalva, Miskolci Karitász Pont, Miskolc-Diósgyőr, Miskolc- Avas-Dél, Miskolc-Martin kertváros, Miskolc-Mindszent, Miskolc-Selyemrét, Miskolc-Szirma, Nagykörű, Novaj, Nyékládháza, Ostoros, Ózd- Szentkereszt, Pétervására, Recsk, Sajószentpéter, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs, Tard, Tarcal, Tiszafüred, Tiszapalkonya, Tiszaújváros, Törökszentmiklós, Verpelét.

PLÉBÁNIAI KARITÁSZ CSOPORT ALAPÍTÁSA

ELSŐ LÉPÉS: A KARITÁSZ TEVÉKENYSÉG MEGHIRDETÉSE AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN

Az egyházmegyei zsinatok kimondták, hogy minden plébánián jöjjön létre karitász csoport, és az egyházközségi képviselő testület szabályzata alapján működjék.

A Plébános keressen meg személyesen olyan híveket, akiket alkalmasnak tart a karitász munkára. A cél, hogy minél több önkéntes munkatársat nyerjenek meg a karitász munkára, akik a karitász csoport állandó tagjai lesznek. (a létszám a plébánia nagyságától függhet, minimum 3 fő legyen.)

A plébános jelezze a karitász csoport alapításának szándékát az Egyházmegyei Karitász Központ felé, hívja meg az igazgatót egy tájékoztató előadás megtartására.

Az előadást követően jelentkezzenek azok a hívek, akik szívesen vállalkoznak a karitász munkára.

MÁSODIK LÉPÉS: a karitász csoport vezetőjének kijelölése.

A plébános – az egyházközségi tanácsot meghallgatva – az arra alkalmas személyt a karitász csoport vezetőjének kérje fel és nevezze ki.

A karitász csoport vezetője:

 • gyakorló katolikus hívő legyen, aki az egyházközségben ismert és köztiszteletnek örvendő személy, egyben alkalmas a karitatív szolgálat közösségének a vezetésére.
 • ideális életkor 30-60 év, ifjúsági karitász csoportok esetében természetesen ez módosulhat, de 20 éves kor alatt és 70 éves kor fölött nem ajánlatos.
 • a csoportvezető az egyházközségi képviselőtestület tagja is legyen.

HARMADIK LÉPÉS: Alakuló gyűlés

A Karitász csoport megalakítására alakuló ülést kell összehívni, ahol a tisztségviselők kijelölése is megtörténik (csoportvezető, csoportvezető- helyettes, pénztáros).

Az alakuló ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a plébános hitelesít és másolatban megküldi az Egyházmegyei Karitász Központnak.

A plébániai karitász csoport első feladatai:

 • Az egyházközség területének feltérképezése: utcák szerint, hogy hol találhatók az igazán rászorulók, információk gyűjtése, körbejárás megszervezése.
 • A feladatok felosztása: lehet területi, pl.: utcák szerint, ún. utcafelelősök, vagy pedig munkakörök szerint. Ez minden munkakörnek legyen felelőse a karitász súlyponti feladatai szerint: (Pl. idősgondozás, családgondozás).
 • Fontos, hogy mindenki alaposan fontolja meg, hogy mit tud jó lelkiismerettel, biztosan és megbízhatóan vállalni. Ne túl sokat, inkább csak keveset, de azt jól és kitartóan.
 • A rendszeres csoport gyűlések időpontjának kijelölése: ajánlott havonta egyszer, megszabott időpontban.
 • A csoport választhat védőszentet magának, akinek a példáját követve szeretnék végezni a szolgálatot.

KARITÁSZ ÉLET AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN

A plébániai karitász csoport élő kapcsolatban legyen a plébánossal és az egyházmegyei központtal. A kapcsolattartás része a visszajelzés, kölcsönös tájékoztatás és tájékozódás, tapasztalatcsere, információk továbbadása, kicserélése. Mindez azt segíti, hogy egy-egy helyi kérdés megoldása meggyorsulhat, a tapasztalatokból tanulni lehet, és ötleteket, megoldási lehetőségeket lehet meríteni. Problémáikkal, gondjaikkal, bizalommal keressék a plébánost és az egyházmegyei igazgatót, akik a püspök által megbízottként tevékenykednek a plébánia, illetve az egyházmegye területén és irányító, koordinációs szerepet töltenek be.

Tagság

Rendes tagja az az önkéntes lehet, aki a Katolikus Egyház tagja és vallását gyakorló hívő, aki mentálisan és erkölcsileg is alkalmas az egyházi karitatív szolgálatra.

Az új tagokkal ismertessük a karitász és a tevékenységének elveit! A próbaidő (3 hónap) alatt megismerheti a jelölt, hogy mire vállalkozik, és a csoport is megismerheti a jelöltet. Legyen egy mentora, aki segíti, és bevezeti a karitatív munkába.

Az új önkéntes Karitász ígérettel lesz tagja a csoportnak, amellyel elköteleződik a Katolikus Egyház karitatív szolgálata iránt.

A karitász önkéntes KARITÁSZ IGAZOLVÁNYT KAP országos nyilvántartással, amellyel hivatalosan tudja igazolni évente megújítandó tagságát, mely a plébános jóváhagyásával történhet az Egyházmegyei Karitász Központ (EKK) által. Ez alkalom arra is, ha valaki nem tudja vállalni a tagságot, nem kéri a meghosszabbítást, vagy ha valamely önkéntes méltatlanná vált a tagságra, nem hosszabbítják meg a tagságot. Az igazolvány ad jogosultságot arra, hogy a csoportvezető iránymutatása és megbízása szerint a karitász nevében tevékenykedhet, kizárólag a karitász csoport közösségében. Önállóan nem járhat el.

Pártoló tag az az önkéntes lehet, aki nem regisztrált tag, de elfogadja a karitász elveit és annak szellemében segíti alkalmanként a karitász csoport munkáját. Ilyen módon kapcsolódhat be az, aki nem tagja az egyházközségnek, de szívesen segít.

Karitász csoport

A Plébános elfoglaltsága mértékében tud bekapcsolódni a karitász csoport életébe, de annak döntéseiről, működéséről naprakész információval kell őt ellátni.

Készüljön éves munkaterv a csoport erejéhez és lehetőségeihez mérten, havi lebontásokkal, mely tartalmazza az egyházközségi -, egyházmegyei-, és országos Karitász programokat, segélyakciókat is.

Tanuljunk más csoportoktól, vegyük át a bevált módszereket a helyi adottságok figyelembe vételével.

A csoportvezető ne engedje, hogy bármelyik tag átvegye az ő szerepét!

A csoportvezető mérje fel, hogy „ki mihez ért” a csoporttagok közül! Minden tag ért valamihez, minden önkéntes ugyanolyan értékes a csoportban. Fontos a karizmák felismerése: a csendes, visszahúzódó tag is hasznos.

A csoporttagok a képességeiknek, adottságaiknak megfelelően kapjanak feladatot, amit örömmel és szívesen végeznek.

A csoporttagoknak a tevékenységgel kapcsolatos információkkal, személyi adatokkal kapcsolatban titoktartási kötelezettségük van.

A csoporttagok ellenszolgáltatás nélkül végzik önkéntes tevékenységüket. A Karitász tagságért tagsági díj nem kérhető.

Felelősök: akik ügyelnek az egyes részterületeken végzett munkákra. (pl. idős-, beteglátogató, adománykezelő -raktáros, …)

Karitász tagok a Katolikus Karitászt, a Katolikus Egyház hivatalos szervezetét képviselik. Ezért a közösségi élet és a karitász munka ennek méltó megfelelője legyen.

A karitász csoport egy katolikus közösség, ennek megfelelően éljenek közösségi életet a tagok. A tagokat a szeretet, az elfogadás és egymás felkarolása mellett az imádság is összeköti.

Fontos, hogy képesek legyünk bocsánatot kérni, megbocsájtani, újrakezdeni és tanulni a hibákból. A Karitászban nincs helye a veszekedésnek, sértegetésnek.

A Karitász ima nélkül adományosztó csoport, karitász munka nélkül imádkozó közösség. („Ora et labora!”)

A Karitász önkéntes tettei és megnyilvánulásai nem ellenkezhetnek a Katolikus Egyház és a Karitász értékrendjével, elveivel!

A Karitász politikamentes szervezet, tagjai politikai rendezvényeken nem jelenhetnek meg karitászos egyenruhában, zászlóval, jelvényekkel.

Karitász csoportgyűlés

A csoport közösségben gyakorolja a Karitász munkát, legalább havonta egy alkalommal csoportgyűlésen találkozzanak, lehetőség szerint szentmiséhez kötődően. A gyűlés a csoportvezető vezetésével történjen, minden esetben készüljön róla jegyzőkönyv!

Imával és lelki buzdítással kezdődjön az aktuális liturgikus időnek megfelelően! Felelőse a plébános, vagy a csoportvezető, aki egy-egy alkalomra más tagokat bízhat meg a felkészüléssel.

Az elvégzett feladatok összegzése: a felelősök számoljanak be a tevékenységükről!

Az elvégzett munka értékelése, köszönése, dicsérete: javasoljuk egyházmegyei elismerésre azokat, akik azt kiérdemelték!

Kérdések, gondok, felvetések, esetmegbeszélések: sikertelenség esetén objektívan nézzük meg az eset részleteit, miben és hogyan tud a csoport segíteni és közösen megoldást találni. Ha nem tudjuk a megoldást, forduljunk az Egyházmegyei Karitász Központhoz!

Aktuális kérdések, feladatok megtervezése, megbeszélése: az éves terv, vagy az éppen aktuális teendők részleteinek a kidolgozása. Ki, milyen feladatot hogyan és mikor végez?

Új feladatokra új felelősöket kell kijelölni.

A gyűlés szerény agapé (tea, sütemény) keretében is történhet.

Záró ima: a karitász tagokért és a ránk bízott rászorulókért.

Karitász ünnepek

Azok az alkalmak, amikor a Karitász Csoport ünnepi keretek között tart összejövetelt és nem csoportgyűlés céljából. A közösséghez hozzátartozik az, hogy önmagával is foglalkozzon. Az ünnepek, együttlétek lelki feltöltődésre, a közösség építésére, tagjai megbecsülésére szolgálnak. A jól megszervezett program segíti az összetartozást, amitől hatékonyabb lesz a szeretetszolgálat is!

Árpád-házi Szent Erzsébet, a Karitász fő védőszentjének ünnepe (november 19.): Szentmise keretében hálaadás az elvégzett munkáért, kenyerek megáldása és közösségi összejövetel agapéval, programokkal (vetített beszámoló, kiállítás, …)

A csoport névadójának ünnepén: ünnepi szentmise, imádság, agapés összejövetel.

Névnapi, születésnapi köszöntés: a csoport tagjai között lehetnek olyan magányos emberek, akiknek a „családjuk” a karitász csoport. Szép alkalom, ha megemlékezünk a tagok születés- és névnapjáról, felköszöntjük őket, jelképes ajándékkal örömet szerzünk.

Zarándoklat, búcsújárás: a csoport tagjai együtt elmehetnek zarándokolni, vagy búcsújárásra, ahol lelkileg töltődnek fel.

Látogatás, tapasztalatcsere: a szomszédos karitász csoportokkal való kapcsolattartás, egymás munkájának megismerése, értékelése.

Kirándulás: legyen ez jutalom, mely csapatépítő és rekreációs pihenés is egyben.

Nyitottság, fiatalítás

A csoport legyen mindig nyitott új tagok befogadására! Az ünnepkörök köré szervezett segélyakciók kiváló alkalmak új tagok meghívására, önkéntesek fogadására. Konkrét feladatokra történő meghívás hatékony eszköze lehet a csoport bővítésének. Hívjunk meg a csoportba fiatalokat is! Pl. az Iskolai Közösségi Szolgálat jó lehetőség a Karitász munka megismertetésére és az önkéntes feladatokba történő bekapcsolódásra.

Keressük a lehetőséget ifjúsági csoportok beindítására is pl. Caritas Junior

AZ ÖN SEGÍTSÉGÉRE IS SZÜKSÉG VAN!

1356 – HÍVJON, HOGY SEGÍTHESSÜNK!