Mi az 50 órás közösségi szolgálat?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) a korábbinál nagyobb figyelmet fordít a nevelésre, ezért szerepel benne az az előírás, amely az érettségi bizonyítvány kiadását 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez köti minden magyar tanulónak. Ez azt rögzíti a jogszabályi szinten, hogy az érettségi nemcsak szellemi, tantárgyi tudást mér, hanem azt a pedagógiai célt is, hogy a szociális készségek, a társadalmi érzékenység kimunkálása is szükséges ahhoz, hogy valaki érett legyen, és a középiskolai tanulmányait befejezze.

A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A KARITÁSZNÁL?

Feltételek:

Ahhoz, hogy az 50 órás iskolai közösségi szolgálat megvalósulhasson, Együttműködési Megállapodásra van szükség az iskola és a Főegyházmegyei Karitász Központ Eger között.

A Szervezet székhelyén és működésének területén előre meghatározott időpontban, alkalmanként egyeztetve diákokat fogad és biztosítja a közösségi szolgálat ellátásához szükséges feltételeket és eszközöket. Mentort biztosít, aki a tanulók munkájának zökkenőmentes végzéséhez részt vesz a felkészítő foglalkozásokon, koordinálja, irányítja a tanulókat, részt vesz az értékelésben és igazolja a szolgálat teljesítését.

Az a 9-11 évfolyamos diák, aki a Karitásznál szeretné az 50 órás közösségi szolgálatát elvégezni, annak a következőket kell megtenni:

 • Jelezze az iskolájában a közösségi szolgálat koordinálásával megbízott pedagógusnál;
 • az iskolának szerződéses viszonyban kell lennie az Egri Karitász Központtal, ha még ez nincs, akkor pótolni kell;
 • a diák keresse meg a Karitászt és jelezze, hogy ott szeretné az 50 órás munkát elvégezni;
 • egyeztessen a munkavégzés időbeosztásáról;
 • jelenjen meg a megbeszélt időpontban

Önkéntes diák feladatok a Karitásznál:

 • tartós élelmiszerek válogatása, csomagok készítése;
 • ruhaadományok válogatása megadott szempontok szerint;
 • gondozottak felkeresése, otthoni segítségnyújtás;
 • segítségnyújtás rászorulók étkeztetésében;
 • Öngondoskodó háztartások program keretén belül vetőmagok csomagolása, kiosztása;
 • gyermekprogramok szervezése;
 • segítségnyújtás a nyári karitász táborokban;
 • segítségnyújtás a karitász rendezvényein.

AZ ÖN SEGÍTSÉGÉRE IS SZÜKSÉG VAN!

1356 – HÍVJON, HOGY SEGÍTHESSÜNK!